Yao Liu

2019-11-04

2010.09-2014.07 Qingdao University of science and technology  bachelor

2014.09-2019.07 Sun Yat-sen University doctor (supervisor: professor Honggen Wang)

2019.09 - present Southern University of Science and Technology Post-doctoral (Yong Tang’s group)