Yuanjing Lin

2020-12-07

Journal Papers

21. Leilei Gu, Swapnadeep Poddar, Yuanjing Lin, Zhenghao Long, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Lei Shu, Xiao Qiu, Matthew Kam, Ali Javey, Zhiyong Fan, “A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina”, Nature, 581, 278 (2020)
20. Li-Chia Tai, Christine Heera Ahn, Hnin Yin Yin Nyein, Wenbo Ji, Mallika Bariya, Yuanjing Lin, Lu Li, Ali Javey, “Nicotine Monitoring with Wearable Sweat Band”, ACS Sensors, (2020)
19. Yuanjing Lin, Mallika Bariya, Hnin Yin Yin Nyein, Liisa Kivimäki, Sanna Uusitalo, Elina Jansson, Wenbo Ji, Zhen Yuan, Tuomas Happonen, Christina Liedert, Jussi Hiltunen, Zhiyong Fan, Ali Javey, “Porous enzymatic membrane for nanotextured glucose sweat sensors with high stability towards reliable noninvasive health monitoring”, Advanced Functional Materials, 29(33), 1902521 (2019)
18. Jiangqi Zhao,# Yuanjing Lin,# Jingbo Wu, Hnin Yin Yin Nyein, Mallika Bariya, Li-Chia Tai, Minghan Chao, Wenbo Ji, Mark Hettick, George Zhang, Zhiyong Fan, Ali Javey, “A Fully Integrated and Self-Powered Smartwatch for Continuous Sweat Glucose Monitoring”, ACS Sensors, 4, 1925−1933 (2019) (#equal contribution authors) (ACS Editor’s Choice)
17. Yuanjing Lin, Jiaqi Chen, Mohammad Mahdi Tavakoli, Yuan Gao, Yudong Zhu, Daquan Zhang, Matthew Cam, Zhubin He, Zhiyong Fan, “Printable Fabrication of Fully Integrated and Self-powered Sensor System on Plastic Substrates”, Advanced Materials, 31(5), 1804285 (2019)
16. Hnin Y. Y. Nyein, Mallika Bariya, Liisa Kivimäki, Sanna Uusitalo, Tiffany Sun Liaw, Elina Jansson, Christine Ahn, John A. Hangasky, Jiangqi Zhao, Yuanjing Lin, Tuomas Happonen, Minghan Chao, Christina Liedert, Yingbo Zhao, Li-Chia Tai, Jussi Hiltunen, Ali Javey, “Regional and correlative sweat analysis using high-throughput microfluidic sensing patches toward decoding sweat”, Science Advances, 5 : eaaw9906 (2019)
15. Li-Chia Tai, Tiffany Sun Liaw, Yuanjing Lin, Hnin Y. Y. Nyein, Mallika Bariya, Wenbo Ji, Mark Hettick, Chunsong Zhao, Jiangqi Zhao, He Lei, Zhen Yuan, Ali Javey, “Wearable Sweat Band for Noninvasive Levodopa Monitoring”, Nano Letters, 19 (9), 6346-6351 (2019)
14. Xiaodan Wang, Leonhard Mayrhofer, Markus Hoefer, Sonia Estrade, Lluis Lopez-Conesa, Hao Zhou, Yuanjing Lin, Francesca Peiró, Zhiyong Fan, Hao Shen, Lothar Schaefer, Michael Moseler, Guenter Braeuer and Andreas Waag, “Facile and Efficient Atomic Hydrogenation Enabled Black TiO2 with Enhanced Photoelectrochemical Performance via an Favorably Low Energy Barrier Pathway”, Advanced Energy Materials, 9(33), 1900725 (2019)
13. Daquan Zhang, Leilei G, Qianpeng Zhang, Yuanjing Lin, Der-Hsien Lien, Matthew Kam, Swapnadeep Poddar, Erik C. Garnett, Ali Javey, Zhiyong Fan, “Increasing photoluminescence quantum yield by nanophotonic design of quantum-confined halide perovskite nanowire arrays”, Nano Letters, 19 (5), 2850–2857 (2019)
12. Qianpeng Zhang, Mohammad Tavakoli, Leilei Gu, Daquan Zhang, Lei Tang, Yuan Gao, Ji Guo, Yuanjing Lin, Siu-Fung Leung, Swapnadeep Poddar, Yu Fu, and Zhiyong Fan, “Efficient metal halide perovskite light-emitting diodes with significantly improved light extraction on nanophotonic substrates”, Nature Communications, 10 (1), 727 (2019)
11. Yuanjing Lin, Yuan Gao, Fang Fang, Zhiyong Fan, “Recent Progress on Printable Power Supply Devices and Systems with Nanomaterials”, Nano Research, 11(6), 3065-3087 (2018)
10. Yuanjing Lin, Yuan Gao, Zhiyong Fan, “Printable Fabrication of Nanocoral-structured Electrodes for High-performance Flexible and Planar Supercapacitor with Artistic Design”, Advanced Materials, 29(43), 1701736 (2017)
9. Yuan Gao, Yuanjing Lin, Zhiyong Fan, “Accelerating Ion Diffusion with Unique Three-dimensionally Interconnected Nanopores for Non-membrane High-performance Pseudocapacitor”, Nanoscale, 9, 18311-18317 (2017)
8. Qingfeng Lin, Debarghya Sarkar, Yuanjing Lin, Matthew Yeung, Louis Blankemeier, Jubin Hazra, Wei Wang, Zhiyong Fan, Rehan Kapadia, “Scalable Indium Phosphide Thin-Film Nanophotonics Platform for Photovoltaic and Photoelectrochemical Devices”, ACS Nano, 11 (5): 5113-5119, (2017)
7. Xiaodan Wang, Sonia Estradé, Yuanjing Lin, Feng Yu, Lluis Lopez-Conesa,Hao Zhou, Sanjeev Kumar Gurram, Francesca Peiró, Zhiyong Fan, Hao Shen, Lothar Schaefer, Guenter Braeuer, Andreas Waag, “Enhanced Photoelectrochemical Behavior of H-TiO2 Nanorods Hydrogenated by Controlled and Local Rapid Thermal Annealing”, Nanoscale Research Letters, 12, 336 (2017)
6. Seongdong Lim, Doo Seung – Um, Minjeong Ha, Qianpeng Zhang, Youngsu Lee, Yuanjing Lin, Zhiyong Fan, Hyunhyub Ko, “Broadband Omnidirectional Light Detection in Flexible and Hierarchical ZnO/ Si Heterojunction Photodiodes”, Nano Research, 10 (1), 22-36 (2017)
5. Leilei Gu, Mohammad Mahdi Tavakoli, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Aashir Waleed, Yiqun Xiao, Kwong-Hoi Tsui, Yuanjing Lin, Lei Liao, Jiannong Wang, Zhiyong Fan, “ 3D Arrays of 1024-Pixel Image Sensors based on Lead Halide Perovskite Nanowires “, Advanced Materials, 28(44), 9713-9721 (2016)
4. Yuan Gao, Yuanjing Lin, Jiaqi Chen, Qingfeng Lin, Yue Wu, Wenjun Su, Wenli Wang, Zhiyong Fan, “Three-dimensional nanotube electrode arrays for hierarchical tubular structured high-performance Pseudocapacitors”, Nanoscale, 8, 13280-13287 (2016)
3. Qingfeng Lin, Linfeng Lu, Mahommad Mahdi Tavakoli, Chi Zhang, Ga Ching Lui, Zhuo Chen, Xiaoyuan Chen, Lei Tang, Daquan Zhang, Yuanjing Lin, Paichun Chang, Dongdong Li, and Zhiyong Fan, “High Performance Thin Film Solar Cells on Plastic Substrates with Nanostructure-Enhanced Flexibility”, Nano Energy, 22, 539-547 (2016)
2. Yahui Cheng, Yuanjing Lin, Jianping Xu, Jie He , Tianzhao Wang, Guojun Yu, Dawei Shao, Wei-Hua Wanqg, Feng Lu, Lan Li, Xiwen Du, Weichao Wang, Hui Liu, Rongkun Zheng, “Surface plasmon resonance enhanced visible-light-driven photocatalytic activity in Cu nanoparticles covered Cu2O microspheres for degrading organic pollutants”, Applied Surface Science, 366, 120-128 (2016)
1. Yuanjing Lin, Qingfeng Lin, Xue Liu, Yuan Gao, Jin He, Wenli Wang and Zhiyong Fan, “A Highly Controllable Electrochemical Anodization Process to Fabricate Porous Anodic Aluminum Oxide Membranes”, Nanoscale Research Letters, 10, 495 (2015)