Publications

 • Journal Papers

      

 

Selected publications (*corresponding author;#equal contribution

 1. Jun Yu, Yuanchu She, Sheng-Jian Ji*. m6A modification in mammalian nervous system development, functions, disorders and injuries. Frontiers in Cell and Developmental Biology 2021, 9: 679662.
 2. Mengru Zhuang, Xinbei Li, Junda Zhu, Jian Zhang, Fugui Niu, Fanghao Liang, Mengxian Chen, Duo Li, Peng Han, Sheng-Jian Ji*. The m6A reader YTHDF1 regulates axon guidance through translational control of Robo3.1 expression. Nucleic Acids Research 2019, 47(9): 4765-4777. Published online Mar 7, 2019.
 3. Jun Yu#, Mengxian Chen#, Haijiao Huang#, Junda Zhu, Huixue Song, Jian Zhu, Jaewon Park, Sheng-Jian Ji*. Dynamic m6A modification regulates local translation of mRNA in axons. Nucleic Acids Research 2018, 46(3): 1412-1423. Published online Nov 23, 2017.
 4. Sheng-Jian Ji, Samie R. Jaffrey*. Axonal transcription factors: Novel regulators of growth cone-to-nucleus signaling. Developmental Neurobiology 2014, 74(3): 245-258. 
 5. Dilek Colak, Sheng-Jian Ji, Bo Torben Porse, Samie R. Jaffrey*. Regulation of axon guidance by nonsense-mediated mRNA decay. Cell 2013, 153(6): 1252-1265. 
 6. Sheng-Jian Ji, Samie R. Jaffrey*. Intra-axonal translation of SMAD1/5/8 mediates retrograde regulation of trigeminal ganglia subtype specification. Neuron 2012, 74(1): 95-107. 
 7. Breset A. Walker#Sheng-Jian Ji#, Samie R. Jaffrey*. Intra-axonal translation of RhoA promotes axon growth inhibition by CSPG. Journal of Neuroscience 2012, 32(41): 14442-14447. 
 8. Sheng-Jian Ji, Goran Periz, Shanthini Sockanathan*. Nolz1 is induced by retinoid signals and controls motoneuron subtype identity through distinct repressor activities. Development 2009, 136 (2): 231-240.
 9. Sheng-Jian Ji#, Binquan Zhuang#, Crystal Falco, André Schneider, Karin Schuster-Gossler, Achim Gossler, Shanthini Sockanathan*. Mesodermal and neuronal retinoids regulate the induction and maintenance of forelimb spinal motor neuron subtype identity. Developmental Biology 2006, 297(1): 249-261. 
 10. Sheng-Jian Ji, Ying-Chun Lu, Jian-Xun Feng, Gang Wei, Jun Li, Yong-Hui Shi, Qiang Fu, Di Liu, Jing-Chu Luo, Yu-Xian Zhu*. Isolation and analyses of genes preferentially expressed during early cotton fiber development by subtractive PCR and cDNA array. Nucleic Acids Research 2003, 31(10): 2534-2543.
 11. Sheng Jian Ji, Feng Liu, Er Qiu Li, Yu Xian Zhu*. Recombinant scorpion insectotoxin AaIT kills specifically insect cells but not human cells. Cell Research 2002, 12(2): 143-150.
 12. Shengjian Ji, Yingchun Lu, Jun Li, Gang Wei, Xiujuan Liang, Yuxian Zhu*. A b-tubulin-like cDNA expressed specifically in elongating cotton fibers induces longitudinal growth of fission yeast. Biochemical and Biophysical Research Communications 2002, 296(5): 1245-1250.

Copyright © 2018 All Rights Reserved.