Associate Professor Department of Biology

Dr. Ji obtained his Doctor of Science degree (equivalent to Ph.D.) from Peking University in 2003. He then visited Johns Hopkins University School of Medicine and Cornell University Weill Medical College for postdoctoral training and research. Dr. Ji has mainly focused on developmental neurobiology. He is primarily interested in elucidating mechanisms regulating neuronal development by different signal pathways including retrograde signals derived from target tissues of axon. He also made progresses on studying the roles of local protein synthesis in axons and mRNA modification during neuronal development.

Personal Profile

Research


Teaching


Publications Read More

1. Mengru Zhuang, Xinbei Li, Junda Zhu, Jian Zhang, Fugui Niu, Fanghao Liang, Mengxian Chen, Duo Li, Peng Han, Sheng-Jian Ji. Nucleic Acids Research,47(9):4765–4777

2.Jun Yu, Mengxian Chen, Haijiao Huang, Junda Zhu, Huixue Song, Jian Zhu, Jaewon Park, Sheng-Jian Ji.(2017) Nucleic Acids Research, 46(3):1412–1423

3.Sheng-Jian Ji, Samie R. Jaffrey. (2014) Developmental Neurobiology 74 (3): 245-258.

4.Dilek Colak, Sheng-Jian Ji, Bo Torben Porse, Samie R. Jaffrey. (2013) Cell 153 (6): 1252-1265.

5.Sheng-Jian Ji, Samie R. Jaffrey. (2012) Neuron 74 (1): 95-107.

6.Breset A. Walker*, Sheng-Jian Ji*, Samie R. Jaffrey. (2012) Journal of Neuroscience 32 (41): 14442-14447. (*equal contribution)

7.Sheng-Jian Ji, Goran Periz, Shanthini Sockanathan. (2009) Development 136 (2): 231-240.

8.Sheng-Jian Ji*, Binquan Zhuang*, Crystal Falco, André Schneider, Karin Schuster-Gossler, Achim Gossler, Shanthini Sockanathan. (2006) Developmental Biology 297 (1): 249-261. (*equal contribution)

9.Sheng-Jian Ji, Ying-Chun Lu, Jian-Xun Feng, Gang Wei, Jun Li, Yong-Hui Shi, Qiang Fu, Di Liu, Jing-Chu Luo, Yu-Xian Zhu. (2003) Nucleic Acids Research 31 (10): 2534-2543.

News More

Lab members Read More

Join us

Contact Us

Contact Address

Office Phone

0755-88018498

Email

jisj@sustech.edu.cn

Copyright © 2018 All Rights Reserved.